Ga naar de pagina-inhoud

Het programma

De loopschool bestaat uit een combinatie van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische ondersteuning. Tevens is er de mogelijkheid de prothese ter plaatse te evalueren en zodanig aan te passen.


Revalidatie Oefening - Antwerpse Loopschool Het “Sta op & wandel” programma duurt 12 weken en staat onder leiding van een erkend revalidatie-arts die met u uw doelstelling zal bepalen en dit met de andere teamleden zal bespreken. Tevens zal hij u kunnen meedelen in welke functionele klasse u thuis hoort.


In de loopschool werkt u aan de spierkracht en de mobiliteit, niet alleen van het geamputeerde been, maar ook van het gezonde been. Rompbalans, evenwicht en progressieve gangreëducatie gebeuren op een individuele wijze onder begeleiding van deskundige kinesitherapeuten.


In de loopschool werkt u ook aan uw zelfredzaamheid, het leren aan- en uitdoen van uw prothese, het oefenen van transfers en valtraining onder begeleiding van een ergotherapeute.


In psycho-educatieve sessies onder leiding van een deskundige psychologe worden onderwerpen behandeld zoals “omgaan met fantoompijn”, “sociale en emotionele aspecten bij prothesegebruik”, “het leren omgaan en aanvaarden van een prothese”. Hier kan u informatie inwinnen en kennismaken met complementaire zorg. Deze groepsessies vinden plaats rond een bepaald thema. Zo gewenst is individuele begeleiding mogelijk.


De prothesist zal uw prothese evalueren en zonodig in gezamenlijk overleg aanpassen.De aanpassingen aan de prothese of maatnames kunnen ter plaatse gebeuren in de daarvoor ingerichte werkplaats.
Ga naar boven