Ga naar de pagina-inhoud

Voor wie?

De Antwerpse Loopschool is een initiatief van het Revalidatiecentrum ZNA Middelheim en de firma Leunen Orthopedie en is bedoeld voor alle patiënten na een recente beenamputatie om te revalideren op een multidisciplinaire wijze om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te bekomen zowel binnen- als buitenshuis.


Werkplaats Antwerpse Loopschool


Tevens is er in de Antwerpse Loopschool een speciale groep opgericht voor mensen die reeds prothesegereëduceerd zijn, doch die hun functioneringsniveau willen bijsturen om zo lang mogelijk en zo goed mogelijk met de prothese te kunnen blijven gaan.


De verwijzing dient te gebeuren door uw huisarts of door uw behandelende specialist, die u hiervoor kan inschrijven.


Hierna volgt een eerste kennismakingsgesprek met de revalidatie-arts en de prothesist, waarna een aantal metingen worden uitgevoerd door de andere teamleden van de loopschool teneinde uw functioneringsniveau zo correct mogelijk te kunnen inschatten.


Als u zich voor de loopschool inschrijft, verwacht men ook dat u zoveel mogelijk aan alle activiteiten deelneemt om enig resultaat te kunnen bereiken.Ga naar boven